Manni maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii qoqqobbii Eertiraa irra ka’ee kaasuufi!

Manni Maree Nageenyaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii (UN) qoqqobbii waggoota sagaliif Eertiraa irra ture kaasuuf har’a sagalee kenna jedhamee egamaa jira.¬†

Qoqqobbiin kun waggoota sagaliin dura kan Eertiraa irra kaa’ame, biyyattiin hidhattoota Al-shabaab Somaaliyaa keessatti socho’an ni deeggarti jedhameeti.

Qoqqobbiin kun akka irraa ka’u yaada kan dhiyeessite UK’n, Dhaabbatni Biyyoota Gamtoomanii waan biyyattiin ittiin himatamte ragaa qabatamaan deeggaruu hin dandeenye jette.

Qoqqobbiin kun kan irraa ka’u yoo taa’e, biyyattiin uggura bittaafi gurgurtaa meeshaa waraanaa, qabeenyi biyyattii akka hin sochoone ittifamuu fi aanga’oonni biyyatti sochiin isaanii daangeffamuu jalaa oolti.

Gabaasaan BBC Imaanu’eel Iguunzaa akka jedhutti, Eertiraan bakka faayidaa qabeessa Yuuroop, Afriikaafi Eeshiyaa wal qunnamsiisutti argamtullee diinagdeen ishee qoqqobbii kanaan daran miidhamee jira.

Qoqqobbii hin mirkanoofneefi ergama siyaasaa qabutu narra kaa’ame kan jedhu mootummaan Eertiraa miidhaa irra gaheef beenyaan akka kafalamuuf gaafateera.

Ta’us biyyattiin sarbama mirga namoomaa hambisuuf homaa hin hojjenne jedhamtee qeeqamti.

Keessaahuu dargaggoota biyyattii hedduu baqaaf kan saaxile tajaajila biyyaalessaa dirqamaa dhaabsisuuf wanti hojjetame hin jiru jedhu warri mirga namaaf falman.

Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta’an Taayyee Atsqasillaasee, “qoqqoobbiin ka’uun Eertiraaf carraa guddaa bana,” jedhan.

“Investarootaa gara Eertiraatti akka dhufan taasisa, Eertiraas gara waltajjii idil-addunyaatti deebisa” jedhan akka AFP gabaasetti.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*