Kantibaa ittanaa magaalaa Finfinnee Injineer Taakkalaa Uumaa biyyaa Isiraa’eel waliin dhimma ce’umsa teekinoolojiifi akkaataa balfaa goggogaa itti dhabamsiisan, akkasumaas guddina misooma turiziimii irratti waliin hojjechuuf danda’amuu irraatti Itoophiyaatti ambaasaadara Israa’eel kan ta’an ambaasaadar Raafa’eel Moorivuu waliin maryataniiru. Abaasaadar Raafa’eel Moorivuunis biyyi isaanii Israa’eel muuxannoo teekinoloojii Naanoo jedhamuu fi Jallisii cobaa bishanii qabduu biyyaafis ta’ee magaalaa Finfinneef qooduuf qophii ta’uu ishee Injineer Taakkalaa Uumaaf ibsaniru.

Kantibaa ittanaa magaalaa Finfinnee Injineer Taakkalaa Uumaa biyyaa Isiraa’eel waliin dhimma ce’umsa teekinoolojiifi akkaataa balfaa goggogaa itti dhabamsiisan, akkasumaas guddina misooma turiziimii irratti waliin hojjechuuf danda’amuu irraatti Itoophiyaatti ambaasaadara Israa’eel kan ta’an ambaasaadar Raafa’eel Moorivuu waliin maryataniiru.
Abaasaadar Raafa’eel Moorivuunis biyyi isaanii Israa’eel muuxannoo teekinoloojii Naanoo jedhamuu fi Jallisii cobaa bishanii qabduu biyyaafis ta’ee magaalaa Finfinneef qooduuf qophii ta’uu ishee Injineer Taakkalaa Uumaaf ibsaniru.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*