Dokumantarii seenaa Jeneraal Taddasaa Birruu


Dokumantarii seenaa Jeneraal Taddasaa Birruu irratti kutaa shaniin OBS hojjete keessaa har’a galgalaa kutaa tokkooffaan isaa ni dhiyaata. Galgalaa saatii 2:30 irraa jalqabee qophii “dammaqochuu kokobooch” jedhu irratti eggadha.Akka isiin hin dabarree.

OBS filannoo uummataa!

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*